pavel-stratanTurneul canadian al artistului moldovean Pavel Stratan care s-a desfășurat în perioada 8 – 19 aprilie 2012 a dat naștere unei proceduri judiciare în fața tribunalului din Quebec, departamentul sume mici (sub 15.000 de dolari).

Astfel, Comunitatea moldovenească din Quebec (CMQ) a acționat în judecată Asociația Rocade (AR) reclamând suma de 7.000 de dolari plus 1.000,02 dolari, reprezentând daune și compensații.

În decizia tribunalului se menționează faptul că, în principal,  CMQ contestă modificarea unui contract deja semnat către AR.

CMQ acuză AR de comportament fraudulos, artificii și abuz bazându-se pe următoarele fapte:

  1. Nerespectarea principiului convenit cu privire la împărțirea beneficiului net;
  2. Refuzul accesului CMQ la documentele contabile in decurs de o lună de zile;
  3. Prezentarea unor cheltuieli exagerate prin metode frauduloase și diminuarea artificială a veniturilor cu intenția vădită de a obține profit maxim;
  1. Lipsă de transparență în ceea ce privește situația financiară reală;
  2. Refuzul de a discuta direct cu partenerul proiectului pentru a găsi o metodă de a regla diferendele.

În prima fază, Tribunalul nu ia în considerare responsabilitatea unei părți prin simplul refuz de a discuta, această acțiune nu are niciun fundament juridic, în consecință punctul 5 este ignorat.

Partea reclamantă, CMQ este un organism non-profit al cărui scop principal este favorizarea integrării comunității moldovenești în societatea din Quebec, organizarea de sesiuni de informații și de activități sociale și culturale.

Partea reclamată, AR, este de asemenea un organism non-profit care are ca obiect de activitate organizarea de evenimente artistice și culturale.

Pe data de 8 martie 2012, AR, în ca-litate de organizator (reprezentată de doamna Simona Hodoș, director) și CMQ, în calitate de reprezentant (reprezentată de doamna Ala Mindicanu, reprezentant oficial al artistului), au semnat un contract având ca obiect organizarea în comun a două concerte, în Toronto și în Montreal, pe 8 și 19 aprilie 2012.

Decizia menționează faptul că deși reclamantul a prezentat o serie de emailuri, înainte și după semnătura oficială a contractului, Tribunalul consideră că singura înțelegere valabilă a fost cea de a plăti distribuitorului (reprezentantului) 30% din profitul total net împreună cu orice alt eveniment organizat în colaborare cu distribuitorul.

Cererea reclamantei de a majora procentajul la 50% bazându-se pe discuțiile anterioare este, în consecință, respinsă.

Deoarece accesul la documente, solicitat de CMQ, s-ar fi făcut într-un context de litigiu și dat fiind că un proces verbal a fost întocmit pe data de 25 mai 2012 între părți, Tribunalul respinge și această acuzație.

În legătură cu dovezile prezentate de CMQ conform cărora AR ar fi e-xagerat cheltuielile prin metode frauduloase, acestea sunt de fapt interpretări și ipoteze, în consecință Tribunalul respinge și această acuzație.

În încheiere, vizavi de pretențiile reclamatei și a reclamantei de a fi compensate datorită schimbării contractului, Tribunalul declară că acestea sunt nejustificate.

Tribunalul respinge deci cererea acestei acțiuni.