Comunicat de presă

24 iulie 2023

În data de 24 iulie 2023, Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a aprobat pentru nivelul de prevenție un număr de 140 de exemplare şi 80 de exemplare pentru nivelul de intervenție, în scopul prevenirii pagubelor și accidentelor produse de ursul brun (Ursus arctos).

 

La solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), aprobarea s-a dat menținându-se nivelurile acordate pentru anul 2022, după analiza centralizatoarelor intervențiilor (https://interventiiurs.mmap.ro/centralizator/) și a situațiilor derogărilor pentru specia urs (Ursus arctos), conform prevederilor OM 724/2019 și OM 723/2022.

 

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române precizează că acest aviz este exclusiv în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune economice importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare.

 

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011), în situații justificate Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.“

 

Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, consideră că actele normative din perioada 2018-2022 ar fi trebuit să producă efecte, respectiv să ducă la conservarea în România a speciilor de interes comunitar: urs și lup, dar și protecția comunităţilor umane.

 

În acest sens, instituții implicate în realizarea studiului acestor specii trebuie să ofere soluții reale, care să fie fundamentate științific și legal și care să urmărească eficiența îndeplinirii acestor deziderate de către autoritățile statului. Considerăm că acest fapt se poate realiza până la finalizarea celor două proiecte derulate la nivel național:

 

  1. Proiect: „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România POIM COD SMIS – 136899, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Parteneri: Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“. Durata: 55 luni, data finalizării proiectului: 31.12.2023, valoare totală a acestuia: 53.598.950,86 lei.

 

  1. Sesiunea de finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, care a început cu data de 05 aprilie 2023, bugetul alocat sesiunii fiind de 70.000.000 lei.

 

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române își exprimă disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic din cadrul biocenozelor forestiere ale țării noastre, de o deosebită valoare națională și europeană.

 

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române