EFNIL (Federația Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Limbă) invită studenții să participe la o competiție care are ca scop găsirea celor mai bune teze de masterat / disertații din Europa, în domeniul utilizării limbii, al politicii lingvistice și al multilingvismului. Termen de depunere a tezei: 15 ianuarie 2023.

Premiul

Studenţii care prezintă cele mai bune trei teze vor fi premiaţi, cumulativ, astfel:

 1. Premiul EFNIL „Master Thesis” (1500 Euro)
  2. invitarea câștigătorului pentru a-și prezenta teza la conferința anuală internațională EFNIL (cu toate cheltuielile plătite)
  3. oportunitatea de a publica un articol bazat pe teza lor în volumele care includ lucrările conferințelor anuale ale EFNIL
  4. posibilitatea de a publica integral teza pe site-ul EFNIL (www.efnil.org).

Despre EFNIL

EFNIL este o federație independentă care reunește reprezentanți din organizațiile lingvistice majore și alte organisme lingvistice naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale țărilor asociate. Scopul Federația este să promoveze diversitatea lingvistică europeană, cu referire specială la limbile naționale ale Uniunii Europene. Obiectivele Federației includ:

 • Promovarea diversității lingvistice europene ca mijloc de conservare și extindere a bogăției culturii europene și de dezvoltare a sentimentului de identitate europeană comună
 • Sprijinirea limbilor naționale europene ca fiind cei mai buni garanți ai oportunității lingvistice din statele membre respective
 • Sprijinirea organizațiilor lingvistice europene în rolurile lor de centre de excelență pentru analiză și descriere lingvistică și ca organe consultative privind politica lingvistică pentru instituțiile politice relevante
 • Facilitarea schimbului de informații și dezvoltarea și promovarea proiectelor comune de cercetare lingvistică europeană între instituțiile lingvistice
 • Încurajarea, în cadrul fiecărui stat membru a:

– predării limbii sau limbilor naționale la toate nivelurile de învățământ în școli, pentru a promova competența scrisă și orală necesară cu scopul de a permite oamenilor să joace un rol complet în societate
– predării limbilor străine în cadrul sistemului educațional (în conformitate cu standardele comune de performanță europene) de la cea mai fragedă vârstă
– oportunităților pentru vorbitorii non-nativi (atât copii, cât și adulți) de a învăța limba națională a statului în care locuiesc și, de asemenea, de a menține competența în limba maternă
– oportunităților de schimb de experiență pentru studenți și profesori în cadrul Uniunii Europene.

Subiecte relevante

Suntem interesați de studii care se referă la domeniile menționate mai sus, cum ar fi:

 • Învățarea bilingvă a limbii
 • Strategii de predare a limbilor (străine)
 • Utilizarea limbii într-un cadru multilingv
 • Obiectivele și efectele politicilor lingvistice
 • Studii comparative ale politicilor lingvistice
 • Tehnologia limbajului și multilingvismul
 • Traducere și interpretare.

 

Limbile studiate în teză pot fi oricare dintre limbile europene, dar teza trebuie să fie scrisă într-una din limbile naționale din UE.

Se va da prioritate tezelor care analizează și discută acțiuni sau politici lingvistice.

EFNIL a colectat informații detaliate despre politicile lingvistice și practicile lingvistice în majoritatea țărilor europene în proiectul său European Language Monitor (ELM), aceste informații fiind disponibile online (www.efnil.org/projects/ELM).

EFNIL încurajează studenții să utilizeze aceste informații și să contacteze direct Secretariatul EFNIL sau instituțiile membre EFNIL pentru informații suplimentare.

Selectarea câștigătorilor

Tezele vor fi evaluate de un juriu pe baza:

 1. conținutului academic
  2. evaluării de către universitate
  3. unui rezumat de 3-5 pagini
  4. unei recomandări a îndrumătorului tezei.

Juriul va fi format din cinci membri selectați de comitetul executiv al EFNIL.

Condiții de participare

Participanții trebuie să furnizeze următoarele documente în format electronic:

 1. o argumentare a atribuirii premiului (o pagină în engleză)
  2. o copie a tezei de masterat (în orice limbă europeană națională)
  3. un rezumat al tezei (3-5 pagini în engleză)
  4. o copie a evaluării tezei realizate de universitatea la care este susținută (în orice limbă națională europeană)
  5. o recomandare către EFNIL din partea îndrumătorului (în engleză).

Toate documentele trebuie să fie prezentate în format electronic, în fișiere PDF, ODF sau WORD, și trimise într-un e-mail la adresa: efnil@nytud.hu.

Notificare

Câștigătorii vor fi anunțați la două luni de la data-limită de depunere, iar numele lor vor fi publicate pe site-ul web EFNIL. Aceștia vor primi o invitație pentru a prezenta o lucrare pe baza rezultatelor lor la conferința anuală EFNIL, care are loc într-o țară europeană în septembrie / octombrie și, ulterior, să publice un articol în volumul conferinței. Mai mult, câștigătorii primesc o ofertă de a publica teza completă pe site-ul web al EFNIL.

Termenul de depunere

Termenul de depunere este 15 ianuarie 2023 pentru premiile din 2023.

Sunt acceptate tezele evaluate de o universitate în 2022, inclusiv până la sfârșitul lui ianuarie 2023.

Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

– Secretariatul EFNIL: efnil@nytud.hu

sau

– Dr. Elena Isabelle Tamba, delegat pentru România în cadrul EFNIL, cercetător în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ al Academiei Române – Filiala Iași: http://www.philippide.ro/persoane/elena_tamba.html.