17 mai 2021
COMUNICAT DE PRESĂ

În anul 1956, la 27 iulie, România adera la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Mai târziu, la data de 21 septembrie, a fost înființată Comisia Națională a  României pentru UNESCO (CNR UNESCO). Cei 65 de ani de diplomație culturală și cooperare  intelectuală au adus beneficii reciproce atât României cât și UNESCO. Educația, cultura,  științele naturii, științele umaniste, precum și informarea și comunicarea, sunt domeniile în care  UNESCO își organizează activitatea, domenii prioritare și pentru politicile naționale din  România.  

CNR UNESCO își propune să implice în programul aniversar “România și UNESCO, arc peste  timp – 65 de ani de la aderare” structuri precum Centrul internațional de formare avansată și  cercetare în fizică – CIFRA, școli asociate UNESCO (ASPnet), catedre UNESCO, cluburi și  asociații pentru UNESCO, dar și publicul larg în realizarea unor activități de conținut,  circumscrise următoarelor priorități ale UNESCO și, concomitent, ale României: 

– ”Educația fără frontiere pentru dezvoltare durabilă este despre mine, despre tine, despre  noi” 

– ”2021 – anul Constantin Brâncuși: reper mondial al sculpturii moderne” – ”Cămașa cu altiță – element de identitate națională și valoare universală” – ”Forumul geoparcurilor consacrate și aspirante” 

De asemenea, CNR UNESCO propune un exercițiu prospectiv colectiv cu tema “România la  100 de ani de la aderarea la UNESCO”. 

Programul aniversar se va desfășura în perioada 17 mai – 10 decembrie 2021. 17 mai coincide  cu ziua în care începe Conferința Internațională UNESCO dedicată educației pentru dezvoltare  durabilă, care este și tema centrală a mandatului CNR UNESCO începând cu anul 2021. Iar 10  decembrie este Ziua Internațională a Drepturilor Omului, element fundamental al  multilateralismului UNESCO, a căror universalitate, importanță și urgență a respectării reprezintă cel mai puternic mesaj de încheiere a anului aniversar 2021 – 65 de ani de la  aderarea României la UNESCO. 

Programul de activități detaliat poate fi parcurs aici:

https://www.cnr-unesco.ro/admin/uploads/839_program%20final%2065%20re.pdf

Partenerii care au acceptat sau și-au manifestat interesul de a sprijini implementarea  programului “România și UNESCO, arc peste timp – 65 de ani de la aderare” până la această  dată sunt Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu  UNESCO, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu, Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO, Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”, Televiziunea Română, Radio  România Cultural, Academia Română, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului,  Universitatea din București, ASIROM, Trust Motors, Teatrul Național ”Marin Sorescu” din  Craiova, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Asociația Mioritics Constanța, Festivalul  de Film și Istorii Râșnov, Centrul de Educație SCHUBZ, Elite Art Club UNESCO. 

Comisia Națională a României pentru UNESCO