COMUNICAT DE PRESĂ

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a participat luni, 21 februarie 2022, la dezbaterea din cadrul Adunării Generale a ONU pe tema „Premisele unei lumi paşnice: promovarea păcii, dreptului internaţional şi cooperării digitale”. Reuniunea se înscrie în seria de consultări tematice pe marginea procesului de reflecţie privind Raportul Agenda Noastră Comună al Secretarului General al ONU, care se desfăşoară în intervalul 10 februarie – 8 martie a.c..

Diplomatul român s-a referit, în intervenția sa, la primordialitatea dreptului internaţional şi garantării principiilor ce stau la baza Cartei ONU, ca fundament pentru asigurarea ordinii internaţionale bazate pe reguli.

A indicat că, pe fondul pandemiei de Covid-19, comunitatea internaţională se confruntă cu o triplă criză globală: societală, economică şi politică, reiterând importanţa  solidarităţii internaţionale şi a efortului colectiv în asigurarea unui multilateralism eficace care să “nu lase pe nimeni în urmă”.

A subliniat că fundamentul unor societăţi paşnice şi  incluzive rezidă în respectarea statului de drept şi a drepturilor omului, în asigurarea participării societăţii civile, a tinerilor şi femeilor în procesele de decizie, precum şi în promovarea instituţiilor democratice şi a unor sisteme de justiţie independente.

 

 

Împărtăşind viziunea Secretarului General al ONU privind rolul esențial al Organizaţiei în dezvoltarea şi codificarea derptului internaţional, a subliniat importanţa pe care România o acordă Curţii Internaţionale de Justiţie. În context, a amintit că România, alături de o serie de state (Japonia, Liechtenstein, Mexic, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Spania şi Elveţia) a lansat, la 3 noiembrie 2021, o Declaraţie pentru promovarea jurisdicţiei CIJ şi a invitat toate statele membre să se alăture iniţiativei, în scopul extinderii jurisdicţiei Curţii asupra soluţionării diferendelor internaţionale.

A reiterat faptul că România este un susţinător al principalelor organisme ale ONU care vizează respectarea dreptului internaţional: Comisia de Drept Internaţional, ca for global destinat dezvoltării progresive a dreptului internaţional şi a codificării acestuia şi Curtea Penală Internaţională, ca entitate esenţială în garantarea statului de drept şi combaterea impunităţii în cazul atrocităţilor în masă. Totodată, a susţinut primatul respectării dreptului internațional umanitar în sprijinul combaterii inegalităţilor la nivel global şi asigurării unui climat propice consolidării păcii şi securităţii mondiale.

Ambasadorul Ion I. Jinga a arătat că România este pregătită să se implice activ şi constructiv în procesul de reflecţie privind Agenda Noastră Comună în scopul „identificării mijloacelor adecvate pentru implementarea propunerilor conţinute în Raportul Secretarului General al ONU, intensificării efortului colectiv de implementare a Agendei 2030 şi a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum şi pentru consolidarea celor trei piloni ai Organizaţiei: dezvoltarea, pacea şi securitatea şi drepturile omului.