Comunicat de presă

8 iulie 2020

Romfilatelia în parteneriat cu Academia Română lansează joi, 9 iulie 2020, un întreg poștal dedicat sărbătoririi centenarului academicianului Cristofor I. Simionescu, fondatorul școlii de chimie și fizică a polimerilor din România.

Evenimentul va avea loc în parcul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 11.00.

Manifestarea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Personalitatea și activitatea academicianului vor fi evocate de acad. Răzvan Theodorescu și acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinți ai Academiei Române.

Lansarea întregului poștal se încadrează în seria de acțiuni omagiale dedicate omului de știință Cristofor I. Simionescu la 100 de ani de la naștere, care au debutat în luna iunie cu dezvelirea unui bust amplasat în fața Filialei Iași a Academiei Române.

Profesorul Cristofor I. Simionescu a fost președinte al Filialei Iași a Academiei Române vreme de 23 de ani, vicepreședinte al Academiei în perioada 1974-1990 şi președinte cu delegație al Academiei Române în perioada 1977-1980. În anul 1990 a solicitat şi a obținut revenirea institutelor de cercetare la Academia Română, înstrăinate sub regimul comunist.

Academicianul Cristofor I. Simionescu a excelat în ştiinţa polimerilor, a fost autor a peste 800 lucrări știinţifice, 70 brevete, 23 cărţi, numeroase capitole în cărţi. A pus bazele cercetării românești în domeniul polimerilor, a fost profesor universitar și rector al Institutului Politehnic din Iași și director al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ al Academiei Române. În calitate de rector a înființat facultăți, a pus bazele unor noi catedre și laboratoare de cercetare, a construit primul campus universitar modern din România.

Biroul de comunicare al Academiei Române