5 martie 2020

În urmă cu cincizeci de ani, a intrat în vigoare Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (NPT). Noi, ca aliați ai NATO, sărbătorim acest tratat vizionar și realizările sale remarcabile. NPT rămâne elementul esențial împotriva răspândirii armelor nucleare, piatra de temelie a arhitecturii globale de neproliferare și dezarmare și cadrul de cooperare internațională în împărtăşirea beneficiilor utilizărilor pașnice ale energiei nucleare, științei și tehnologiei. Aliații rămân ferm angajați în implementarea deplină a NPT în toate aspectele sale.

NPT a limitat răspândirea armelor nucleare în întreaga lume. De la intrarea în vigoare a Tratatului, s-au înregistrat progrese majore în ceea ce privește dezarmarea nucleară, evidențiată prin eliminarea a zeci de mii de arme nucleare, şi lucrări ulterioare pentru punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor tratatului rămân necesare. Provocările în curs de proliferare subliniază necesitatea menținerii și consolidării tratatului și solicităm tuturor statelor să consolideze eforturile pentru a obține aderența universală și universalizarea și să combată eficient proliferarea nucleară prin implementarea deplină a NPT. Nu există o alternativă credibilă la acest Tratat.

Controlul armelor, dezarmarea și neproliferarea au făcut şi ar trebui să continue să facă o contribuţie esențială spre realizarea obiectivelor de securitate ale NATO și pentru asigurarea stabilității strategice și a securității noastre colective. Aliații NATO au o lungă evoluție în ceea ce privește dezarmarea și neproliferarea. Ne reafirmăm hotărârea de a urmări să avem o lume mai sigură pentru toți și de a lua măsuri practice suplimentare și măsuri eficiente pentru a favoriza dezarmarea nucleară. Atâta timp cât vor exista arme nucleare, NATO va rămâne o alianță nucleară. Scopul fundamental al capacității nucleare a NATO a fost întotdeauna păstrarea păcii, prevenirea coerciţiei și descurajarea agresiunii. Aliații au respectat întotdeauna obligațiile care îi revin în baza NPT și continuă să facă acest lucru. Aranjamentele nucleare ale NATO au fost întotdeauna în concordanță deplină cu NPT.

Aliații NATO susțin obiectivul final al unei lumi fără arme nucleare în conformitate deplină cu toate dispozițiile din NPT, inclusiv articolul VI, într-un mod tot mai eficient și verificabil care promovează stabilitatea internațională și se bazează pe principiul securității nediminuate pentru toți . În ciuda realizărilor sale, succesul durabil al NPT nu poate fi asumat ca şi garantat și necesită eforturi susținute. În acest spirit, apelăm la toate statele părți constituente ale NPT să colaboreze pentru o conferință de revizuire de succes mai târziu în cursul acestui an.