Comunicat de presă

16 mai 2023

Academia Română, prin Secția de științe istorice și arheologie, organizează joi, 18 mai 2023, sesiunea științifică „Alexandru Ioan Cuza, 150 de ani de la moarte“. Manifestarea se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, și va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

 

Remarcabila personalitate a omului de stat Alexandru Ioan Cuza și contribuția sa esențială la edificarea statului român modern vor fi evocate în prezentările acad. Victor Spinei, președintele Secției de științe istorice și arheologie, acad. Dorina Rusu, prof. Gheorghe Cliveti și prof. Ioan Bolovan, membri corespondenți ai Academiei Române, și prof. Dumitru Vitcu, cercetător al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol“ din Iași.

 

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873) a rămas în conștiința publică drept primul domn al Principatelor Române și inițiatorul marilor reforme care au stat la baza constituirii României moderne. De activitatea colonelului Alexandru Ioan Cuza, ales ca domn deopotrivă în Moldova (5 ianuarie 1859) și în Țara Românească (24 ianuarie 1859), se leagă reorganizarea administrativă a celor două provincii românești, constituirea armatei, adoptarea legislației moderne privind organizarea juridică, legile rurală, electorală și fiscală, reformele sistemului de învățământ, înființarea universităților de la Iași și București, introducerea alfabetului latin în administrație. Om politic abil, Cuza a reușit să stabilească cele mai bune relații diplomatice, în special cu marile puteri vecine, pentru recunoașterea Unirii și consolidarea autonomiei țării.

 

Domnitorul a fost și unul dintre primii donatori și susținători ai inițiativelor Societății Academice Române. Din fondul personal a oferit 5600 de galbeni (în anul 1863), sumă care a servit la constituirea primului premiu al societății, cu scopul de a încuraja producțiile literare și traducerile din operele clasice.

Efortul de sprijinire a activității Societății Academice Române, de fondare a învățământului modern, de adoptare a măsurilor reformatoare pentru societatea românească și demersul diplomatic de menținere a Unirii Principatelor au fost recunoscute de Academia Română prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca membru post-mortem în anul 2018.

 

Biroul de comunicare al Academiei Române