Comunicat de presă

9 mai 2023

Institutul de Economie Mondială al Academiei Române anunță finalizarea unui proiect ce vizează stimularea cercetării și inovării în domeniul mediului și schimbărilor climatice și încurajarea participării directe a cercetării românești la competiții deschise la nivel european. Scopul proiectului a fost crearea și dezvoltarea unui Centru Suport în cadrul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, care să sprijine cercetătorii în scrierea și depunerea mai multor proiecte de cercetare în programul-cadru al Uniunii Europene Orizont 2020.

 

Proiectul dezvoltat de Institutul de Economie Mondială a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.985.537,55 lei, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

La finalizarea proiectului, după trei ani de activitate (aprilie 2020 – aprilie 2023), Institutul raportează o serie de rezultate concrete, între care, cele mai importante sunt: crearea și funcționalizarea Centrului Suport pentru aplicații în Orizont 2020 sau alte programe UE și internaționale, realizarea a 8 parteneriate de cercetare împreună cu organizații europene în domeniul mediu și schimbărilor climatice, perfectarea a 17 parteneriate bilaterale cu instituții din România și din Uniunea Europeană.

 

Pe parcursul desfășurării proiectului, Institutul de Economie Mondială a organizat cu cercetătorii interesați 12 seminare de informare privind oportunități de finanțare, apeluri deschise în domeniile științifice vizate de proiect și posibili parteneri, precum și 10 ateliere de lucru pentru pregătirea unor propuneri de proiecte la competiții deschise în Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE. Tot în această perioadă a editat o serie de ghiduri suport pentru managementul proiectelor și ghiduri de prezentare a cerințelor de finanțare Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE, precum și un ghid de lucru pentru redactarea propunerilor de proiecte. Alte instrumente de lucru menite să ajute cercetătorii în scrierea de proiecte sunt cele patru baze de date realizate de Institut, două cuprinzând organizații naționale și internaționale, iar alte două articole și proiecte finanțate în domeniul mediului.

 

Centrul Suport din cadrul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române va continua să asigure îndrumare cercetătorilor interesați să scrie și să depună proiecte de finanțare în domeniul mediului și schimbărilor climatice, punându-le la dispoziție atât ghidurile, cât și bazele de date realizate. Aceste instrumente vor fi disponibile și pe site-ul destinat proiectului, la adresa: https://projectscenter.iem.ro/ro/.

 

Biroul de comunicare al Academiei Române