COMUNICAT

Pe locuri, fiţi gata… Start! Proiectul NYMPHE (noi sisteme de bioremediere a habitatelor și mediului poluat) a început oficial. Gazda reuniunii de lansare care a avut loc în perioada 18- 19 ianuarie 2023 a fost coordonatorul științific al proiectului, Universitatea din Bologna. 18 parteneri de proiect proveniți din 12 țări europene reprezintă 9 universități și instituții de cercetare, 6 IMM-uri, 1 mare companie și 2 ONG-uri. Membrii proiectului au fost familiarizați cu structura, metodologiile utilizate și cu activitățile.

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Mediu-ADEMED este partenerul NYMPHE din Romania, responsabil cu evaluarea ecologică a bioremedierii. NYMPHE este un proiect de patru ani, finanțat prin Programul Orizont Europa și dedicat bioremedierii mediilor poluate. Proiectul își propune să dezvolte noi strategii eficiente de bioremediere sau revitalizare „adaptate la situația reală” și „inspirate de natură” în diferite medii poluate folosind matrice prelevate din patru situri europene contaminate. Nymphe are ambiția de a elimina cel puțin 90% din principalii poluanți, în principal materiale plastice și pesticide din solul agricol și solvenți clorurati sau hidrocarburi petroliere din apele subterane și sedimentele sitului industrial, din fiecare dintre matricele celor patru situri. După procesul de bioremediere, siturile contaminate vor atinge cele mai înalte standarde de calitate a mediului, iar starea lor ecologică, cu o biodiversitate îmbunătățită, va fi mai aproape de specificațiile Natura 2000.
Acțiunile NYMPHE vor îmbunătăți performanța generală de mediu (sănătatea solului și a sedimentelor, calitatea apei, reducerea emisiilor etc.) și va reduce toxicitatea proceselor, produselor și serviciilor prin intermediul biotehnologiilor. Această abordare de a favoriza soluțiile bazate pe natură, folosind mai puţină energie și cu conținut scăzut de substanțe chimice pentru a elimina poluanții va contribui la rezultatele așteptate ale Planului de acțiune al UE pentru zero poluate: „Către o poluare zero pentru aer, apă și sol”- Obiectivele proiectului, de bioremediere sau revitalizare a solului, în special cele agricole și îmbunătățirea corpurilor de apă și a sedimentelor vor fi un pas către îndeplinirea a patru Obiective de Dezvoltare Durabilă a ONU definite în 2015 pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a asigura o dezvoltare durabilă într-o lume prosperă și pașnică până în 2030.