COMUNICAT

Miercuri,  22 iunie 2022, ora 18 00, la Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti din Calea Plevnei nr. 61, sect. 1, va avea loc festivitatea de aniversare ”65 de ani de la crearea primului fotocineclub din România” .

 

În seara zilei de 23 mai 1957, la Casa de Cultură a Studenţilor București a avut loc şedinţa publică de deschidere a primului cineclub din R.P. Română. La festivitate au participat maeştri ai filmului românesc, oameni de cultură şi artă, studenţi, elevi etc. În prezidiul de onoare au luat loc Jean Georgescu, Ion Popescu-Gopo, proaspăt laureat al Festivalului de la Cannes, Ion Bostan — regizor de film, regizorul francez Louis Daquin, Ion Cosma, Ovidiu Gologan — maeştri operatori şi alţii. Expunerea introductivă a fost făcută de proaspătul absolvent al Institutului de artă teatrală şi cinematografică, Paul Barbăneagră, preşedintele cineclubului. El a înfăţişat principalele obiective propuse spre realizare de către cineclub: creşterea exigenţei spectatorilor, cultivarea capacităţii de înţelegere a filmului modern, dezvoltarea amatorismului cinematografic. Au urmat discuţii. A luat cuvântul regizorul francez Louis Daquin, membru al Biroului central al cinecluburilor franceze, care a salutat iniţiativa tinerilor studenţi şi cineaşti români de a începe o mişcare cinefilistă şi a vorbit pe scurt despre activitatea cinecluburilor franceze. Au mai vorbit Ion Popescu-Gopo, care s-a alăturat cu entuziasm cineclubului studenţesc, Valerian Sava, din partea revistei „Film” şi studenţi. Ei au arătat necesitatea extinderii cinecluburilor în toată ţara şi şi-au exprimat dorinţa de a participa activ la această nouă activitate culturală (din presa vremii).”

 

Tot în acest spațiu cultural a funcționat și Fotocineclubul Stud-Film, condus de Emilian Urse, astăzi Președinte de onoare al ANRC (Asociația Națională a Cinecluburilor din România).

 

Vor participa personalități din UNATC, UCIN, ANRC, FNNT –  prof.univ.dr. Radu Igaszag,  Laurențiu Damian, conf.unv.dr. Mircea Bunescu, Nicolae Cabel Manuela Hodor, Victor Colonelu, Sorin Mihăilescu, personalități din lumea cinematografiei și membri ai fotocinecluburilor din țară.

 

 

Director

Cornelia Bilțiu Dăcuș