Comunicat de presă

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a participat vineri, 10 decembrie 2021, la dezbaterea generală a Adunării Generale a ONU pe tema „Consolidarea coordonării asistenței umanitare și ajutorului în caz de dezastre”. Diplomatul român s-a referit în intervenția sa la situația umanitară globală, la contribuția României în furnizarea de ajutor umanitar la nivel internațional, precum și la măsurile adoptate de către țara noastră pentru respectarea dreptului internațional umanitar și consolidarea cadrul normativ intern în acest domeniu.

A informat că, în ultimii doi ani,  România a alocat ajutorului umanitar peste 10% din bugetul destinat asistenței pentru dezvoltare și umanitară, introducând în anul 2021 un mecanism de alocare financiară flexibilă pentru a acționa în situații de urgență. A amintit ajutorul furnizat de către România în situații de maximă urgență precum cutremurul din Haiti sau criza alimentară din Afghanistan, dar și pentru crize umanitare prelungite – exemplificând în acest sens contribuția țării noastre la fondul umanitar destinat Ucrainei – gestionat de Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, sprijinul acordat Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în facilitarea accesului refugiaților sudanezi din Ciad la surse alternative de energie, sau contribuția financiară pentru susținerea activității Centrului ASEAN de Asistență Umanitară pentru gestionarea dezastrelor.

În ceea ce privește respectarea dreptului internațional umanitar, ambasadorul României a informat cu privire la activitatea de peste 15 ani a Comisiei naționale române pentru dreptul internațional umanitar, inclusiv prin elaborarea de rapoarte voluntare privind implementarea dreptului internațional umanitar, arătând, totodată, că: ”Adaptarea dreptului internațional umanitar la realitățile din teren se află într-un proces de examinare atentă în ultimii ani, datorită apariției unor noi provocări precum implicarea actorilor non-statali care operează dincolo de frontiere, folosirea noilor tehnologii, multiplicarea războaielor asimetrice și a celor urbane, privatizarea securității și distincția tot mai volatilă dintre conflicte armate și activități criminale. Creșterea incidenței atacurilor asupra personalului umanitar și medical în ultima decadă este deosebit de îngrijorătoare și necesită, de aceea, investiții sporite in evaluarea riscului, strategii de protecție și diplomație umanitară pentru câștigarea încrederii comunităților locale”.

Ambasadorul Ion I. Jinga a precizat că România a co-sponsorizat toate rezoluțiile umanitare introduse pe agenda actualei sesiuni a Adunării Generale a ONU la capitolul „Consolidarea coordonării asistenței umanitare și ajutorului în caz de dezastre” și a pledat pentru adoptarea acestora prin consens.