COMUNICAT DE PRESĂ

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a prezentat, în calitate de președinte al Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission – PBC), la 29 iunie 2018, în reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, direcțiile prioritare de acțiune ale PBC pentru anul 2018: valorizarea superioară a rolului Comisiei de a oferi recomandări Consiliului de Securitate, Adunării Generale și ECOSOC privind consolidarea păcii, focalizarea sprijinului PBC pentru regiunea Sahel, întărirea parteneriatelor, continuarea angajamentului în Republica Gambia.

Amintind că, în anul 2017, Consiliul de Securitate a solicitat PBC să susțină eforturile Oficiului Națiunilor Unite pentru Africa de Vest (UNOWAS) în implementarea Strategiei Integrate a ONU pentru Sahel, Reprezentantul Permanent al României a arătat că în luna martie 2018 a participat, în calitate de președinte al PBC, la cea de-a 6-a reuniune a Platformei de Coordonare Ministerială pentru Sahel”, care a avut loc în Ciad. A precizat că Sesiunea Anuală a PBC, ce va avea loc în toamna acestui an, va fi dedicată exclusiv acestei regiuni și va reuni statele membre PBC, reprezentanți ai țărilor din regiunea Sahel, înalți oficiali ai ONU (inclusiv Secretarul General, Secretarul General Adjunct și Președintele AG ONU), reprezentanți ai organizațiilor regionale, instituțiilor financiare internaționale și organizațiilor societății civile. Obiectivul evenimentului va fi mobilizarea tuturor actorilor implicați în sprijinirea eforturilor de pace în regiune, sub umbrela Strategiei actualizate a ONU pentru Sahel, care urmează a fi prezentată statelor membre în luna iulie 2018.

Ambasadorul Ion Jinga a evocat și modalitățile prin care PBC își poate maximiza potențialul de cooperare cu Consiliul de Securitate: „Mai buna utilizare a rolului catalizator al Comisiei, creșterea flexibilității metodelor de lucru și alinierea programului de activități al PBC cu cel al Consiliului de Securitate. Oferirea unor evaluări și recomandări de substanță privind situația din teren, care să nu dubleze informații primite de Consiliu pe alte canale, precum și pregătirea în avans a temelor pe care PBC le abordează constituie elemente-cheie pentru consolidarea rolului de consiliere strategică pe care Comisia îl are în relația cu Consiliul de Securitate, fiind de dorit, de aceea, ca reuniunile PBC să aibă loc cu câteva săptămâni înaintea dezbaterii temei sau situației respective de către Consiliul de Securitate al ONU”.

Amintind că întărirea parteneriatelor este una din prioritățile PBC în acest an, Reprezentantul Permanent al României a informat Consiliul de Securitate că, în vederea dezvoltării cooperării cu Uniunea Africană (UA), la 18 iulie 2018, în marja reuniunii Consiliului de Securitate cu Consiliul pentru Pace și Securitate (CPS) al UA, PBC va organiza un eveniment comun cu CPS pentru a explora oportunități de cooperare.

A arătat totodată că, la solicitarea Guvernului Republicii Gambia, PBC va continua să acționeze ca o platformă de dialog între acest stat și comunitatea internațională. În acest sens, în luna aprilie 2018, Președinția română a PBC a organizat o reuniune la nivel înalt la care au participat Președintele și ministrul Finanțelor din Republica Gambia, Comisarul UE pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, Președintele Comisiei ECOWAS, Observatorul Permanent al Uniunii Africane la ONU, precum și înalți oficiali ai ONU. Evenimentul a constituit o bună oportunitate pentru autoritățile din Republica Gambia să-și prezinte prioritățile în domeniul consolidării păcii, înaintea desfășurării Conferinței Internaționale a Donatorilor pentru Gambia, organizată la Bruxelles, în luna mai a.c.

Ambasadorul Jinga a subliniat că Președinția română a PBC abordează consolidarea păcii dintr-o perspectivă pragmatică, explorând modalitățile prin care sprijinul ONU pentru țările afectate de conflict și aflate pe agenda PBC să fie cât mai coerent și efectiv, cu implicarea directă a autorităților acestor state. În acest sens, la 25 iunie a.c. a prezidat o reuniune unde au fost prezentate modalitățile prin care PBC sprijină strategiile pe termen lung pentru consolidarea și permanentizarea păcii în aceste țări și progresul înregistrat în consolidarea cooperării PBC cu Fondul ONU pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Fund – PBF).

Informații suplimentare

La 31 ianuarie 2018, România a fost aleasă în funcția de Președinte al Comisiei ONU pentru Consolidarea Păcii (PBC – Peacebuilding Commission) pentru un mandat de un an, fiind pentru prima dată când țara noastră primește această responsabilitate. Activitățile PBC se derulează atât la sediul ONU din New York (prin dezbateri între cei 31 de membri aleși, în domenii precum analiză, planificare, evaluări privind arhitectura ONU în domeniul consolidării păcii, aspecte financiare şi administrative), precum şi în teren, prin derularea de proiecte şi activităţi operaţionale.