Declarație comună NATO-UE Pe data de 8 iulie, a.c., la Hotelul Hilton din Varșovia, Donald Tusk, președintele Consiliului European, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și Jens Stoltenberg au semnat o declarație comună pentru a da un nou avânt și un nou conținut parteneriatului strategic N.A.T.O.- U.E. În document se menționează faptul că parteneriatul se va desfășura în spiritul unei deschideri reciproce complete și în acord cu autonomia luării de decizii și procedurilor organizațiilor semnatare, fără a prejudicia caracterul specific al securității și a politicii de apărare a niciunuia dintre membri. Declarația este o abordare la provocările din Est și Sud cu care se confruntă comunitatea euro-atlantică pentru a ridica nivelul de siguranță al cetățenilor, și se va realiza printr-o mai strânsă cooperare între N.A.T.O. și U.E.

“Avem nevoie de noi căi de cooperare și un nou nivel de ambiție, deoarece securitatea noastră este interconectată; pentru că împreună putem mobiliza o gamă largă de instrumente cu care să răspundem provocărilor cu care ne confruntăm, și pentru că trebuie să folosim resursele în modul cel mai eficient. Un N.A.T.O. mai puternic și o U.E.  mai puternică se consolidează reciproc. Împreună acestea pot oferi mai bine siguranță în și dincolo de Europa.”

De asemenea s-a precizat că este nevoie de creșterea capacității de contracarare a amenințărilor hibride, conlucrarea în domeniul analizei, prevenției și detectării lor timpurii, prin schimb de informații și cooperare în comunicarea strategică și răspuns.

Declarația comună a fost semnată la Varșovia în 3 exemplare.

Corespondent acreditat la N.A.T.O. : Tatomir Ion-Marius