poza articol arcDeși în calendarul ortodox pe 10 aprilie 2016 a fost ”duminica fericirilor”, deznodământul alegerilor generale ale Asociației Române din Canada a fost mai puțin fericit.

După o prestație destul de slabă în timpul mandatului de 2 ani, comitetul își încheie activitatea cu o gafă majoră. Conform celor prezenți în sală, și de asemenea, a procesului verbal făcut public, votarea unui nou comitet nu a fost precedată, așa cum menționează statutul, de verificarea și validarea cvorumului. Articolele 23 și 25 menționează:

Article 23 În cazul adunărilor generale ordinare, o jumătate din membrii activi ai Asociaţiei prezenţi personal, sau prin procură scrisă, constitue cota statutară pentru desfăşurarea adunării. Deciziile se iau cu jumatate ( ½) plus unu (1 )din voturi.

Article 27 Dacă adunarea nu întruneşte cvorumul cerut, ea se va amâna la o dată ulterioara care nu trebuie să depăşeasca o lună faţă de data adunării amânate.

Practic, în cazul în care cvorumul nu este verificat, anunțat și validat, adunarea nu are nicio valoare și trebuie reprogramată în decurs de 30 de zile. Cele 27 de persoane prezente nu par să reprezinte nici pe departe 50% + 1 din totalul de membri activi, public fiind declarată cifra de 120 de persoane înscrise pe listele ARC.

Rezutatul alegerilor ARC este deci unul nul, iar pentru a intra în legalitate vizavi de propriul statut și de legile companiilor din Quebec, fostul-actual comitet ARC trebuie să refacă procesul alegerilor.

Colac peste pupăză, ”noul” comitet neales propune acordarea titlului de membru de onoare unui personaj care a adus numai deservicii comunității și asociației pe timpul scurtului său mandat de secretar (tot neales). Această acțiune pătează istoricul Asociației Române din Canada cu atât mai mult cu cât personajul grotesc numai onoare nu are.

Sperăm că măcar acum, înainte de schimbare, președintele Sorin Pica împreună cu ceilalți membri să lase măcar asociația în legalitate.