poza articol rachitanAtunci când există un defect de caracter, acesta influenţează negativ actul gândirii sau de procesare a informaţiilor pentru a se lua o decizie. Aşadar, în acest caz deciziile luate de mintea noastră, sunt mutilate conform defectului de caracter (sau ireale) comparativ cu cele care ar fi fost luate în cazul în care nu ar fi fost acel defect de caracter.

Cei care au defectul de a-i domina pe cei din jur, intră într-o dispută cu ei înşişi, care rezultă din conflictul dintre gândirea influenţată de actul de a domina şi gândirea normală şi echilibrată.

Acest conflict constă în explozii nervoase cu manifestări de ură, gelozie, uneori chiar şi teamă, care vine din frica gândirii normale ca nu poate să facă faţă gândirii controlată de actul de a domina.

Indivizii care fac parte din această categorie, dezvoltă foarte mult stres, periclitându-şi sănătatea şi diminuându-şi calitatea vieţii.

Da, într-adevăr un defect de caracter îndepărtează şi împiedica un individ de a-şi efectua planul vieţii. Privind dintr-un alt unghi, se percepe un conflict lăuntric dintre programul vieţii şi devierea de la acesta.

Dimensiunea Timp În Raport Cu Viaţa

În funcţie de cantitatea informaţiilor şi calitatea acestora şi de fapt, de felul cum acestea sunt procesate de către minte, în diverse etape ale desfăşurării vieţii, timpul, ca dimensiune este perceput de către mintea noastră, altfel.

Adică, în tinereţe, pentru a desăvârşi un lucru anume, trebuie investit mai mult timp, deoarece cantitatea informaţiilor este încă mică iar calitatea lor urmează a fi îmbunătăţită.

Mai târziu, în apogeul manifestării vieţii, atunci când cantitatea de informaţii a crescut iar calitatea acestora este percepută drept superioară, deciziile luate în urma procesării acestora, sunt mult mai rapide. Aşadar, timpul este perceput diferit, în funcţie de procesarea necesară pentru luarea unei decizii şi în funcţie de intensitatea trăirilor vieţii.

Înţelepciunea este un nivel minunat, superior şi suprem atins de gândirea umană. Aceasta se obţine prin procesarea de către o minte sănătoasă, a informaţiilor culese în urma unor multitudini de experienţe de viaţă calitativ bune. Condiţia, ca activitatea de gândire să funcţioneze pe principiul onestităţii.

Am menţionat într-o expunere trecută despre acel conflict lăuntric care apare în urma devierii de la planul vieţii.

Cu cât ne îndepărtăm mai mult de la programul vieţii, cu atât şansele de a evolua spiritual, sau chiar în lumea materială, scad. În acelaşi timp, viaţa devenind mai grea şi mai dificilă, produce acel stres despre care toţi şi toată ziua vorbim.

Cât despre afecţiunile de sănătate, ele, în proporţie de aproximativ 50% se datorează acestui stres.

Este adevărat că stresul apare în mare parte în urma acelui conflict lăuntric, generat de îndepărtarea de la planul vieţii. Aceasta se întâmplă de fapt din cauza acelor defecte sau slăbiciuni de caracter.

De ce o pierdere poate fi un câştig?

Uneori, conştiinţa noastră supremă ne opreşte de a consuma o trăire anume, lucru care ne dezamăgeşte sau ne produce nemulţumiri. De fapt, cred eu că aceasta se întâmpla deoarece acea trăire nu este programată în destinul nostru pentru scopul vieţii. Trăirea respectivă este înlocuită sau ne dă şansa să parcurgem o altă, care de fapt este în programul vieţii pentru a asigura acea creştere spirituală. De asemenea, în felul acesta, se poate preveni o eventuală regresie spirituală.

Tradiţiile orale exprimă acest lucru în felul următor: tot răul spre bine sau un eşec poate fi un pas înainte.

Întrebare:

Care este diferenţa între “a avea conştiinţa” şi “a fi responsabil”?

Răspuns: Dr. Cristian Răchitan, ND:Amândouă fac parte din aceeaşi familie.

Când ai conştiinţă, eşti responsabil, iar când eşti responsabil, înseamnă că eşti conştiincios.

Întrebare:

Cum este generată emoţia, compasiunea la vederea sau simţirea suferinţei unei fiinţe de orice fel?

Răspuns Dr. Cristian Răchitan, ND:

Emoţia sau compasiunea pe care o percepem la vederea sau simţirea suferinţelor, este o decizie a minţii noastre, luată în urma folosirii informaţiilor extrase din nişte manifestări personale trecute, amplificată fiind de anumite hipersensibilităţi personale (slăbiciuni sau hiperactivitate a unor hormoni făcând parte din sistemul de apărare ca histamine, etc.)

În numărul următor vom discuta printre altele despre ce este norocul, ghinionul (şi cum poate el fi transformat în noroc), inteligenţa şi prostia (şi cum poate fi ea transformată în inteligenţă).