Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societăţii în Mediile Multietnice “In Medias Res” din Panciova a fost fondat în 12 martie 2006 ca asociaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit. Ţelurile de bază ale asociaţiei este: promovarea şi sprijinirea multiculturalităţii şi multietnicităţii; afirmarea dialogului intercultural în mediile locale; înţelegerea şi acceptarea diferitor atitudini; precum şi soluţionarea pe cale paşnică a problemelor şi conflictelor. Această formă de asociere a reieşit din necesitatea avansării colaborării între locuitorii de etnie română, precum şi între apartenenţii diferitor comunităţi etnice şi confesii, a soluţionării anumitor probleme în cadrul acestora, precum şi abordarea în comun a problemelor sociale generale de importanţă pentru dezvoltarea mediului în care trăiesc. Prin intermediul proiectelor pe care le realizează, Centrul a stabilit dialog şi o colaborare bună cu numeroase organizaţii, asociaţii şi instituţii ale comunităţilor etnice din regiune, cu unităţile autoguvernării locale şi cu multe instituţii competente pentru aplicarea legilor şi prescripţiilor. În acelaşi timp, Centrul desfăţoară o activitate bogată cu asociaţiile cetăţenilor, organizaţiile şi instituţiile din ţările din regiune. Prin intermediul proiectelor comune şi prin multe activităţi s-au pus temeliile unor direcţii de viitor şi ale acţionării în comun la rezolvarea problemelor importante pentru întreaga comunitate şi pentru majorarea standardelor generale de viaţă în Oraşul Panciova şi în Banatul de Sud. Unul dintre proiecte se intitulează “E dreptul dumneavoastră să ştiţi” şi a fost sprijinit de Oraşul Panciova şi Secretariatul Provincial pentru Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale din Voivodina, s-a ocupat de uzul oficial al limbilor şi grafiilor, proiect început în iulie 2007 şi continuat în cursul anului 2008, sub titlul “Nu ştiu, dar vreau să învăţ”. Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societăţii în Mediile Multietnice “In Medias Res” din Panciova din anul 2008 organizează activităţi concrete: de 21 Februarie – Ziua Limbii Materne, primul program desfășurat în anul respectiv la Ivanovo, unde s-a prezentat publicistica în limbile minorităţilor naţionale din Comuna Panciova, inclusiv publicăţile şi cărţile C.P.E. “Libertatea”. În colaborare cu ziarele locale „Novoseljanski novi list” din Satu-Nou şi „Dolovac” din Doloave, acest centru a iniţiat publicarea paginilor în limbile comunităţilor etnice din aceste localităţi, redactând în mod benevol și gratuit paginile în limba română. De asemenea, a sprijinit activ şi periodicul „Renaşterea” din Satu-Nou.  Pentru toate aceste publicaţii, Centrul redactează câte o pagină, sprijinind în acelaşi timp şi oamenii din localităţile respective să continue să creeze în limba lor maternă, păstrând prin intermediul ei cultura şi tradiţia comunităţii lor etnice. În planurile pentru perioada de viitor figurează şi continuarea colaborării cu alte ziare locale care se publică în localităţile din zona Oraşului Panciova.

Publicaţia unică din Voivodina – „XXI. VEK” („Secolul XXI”, cu subtitlul: Forumul pentru Comunicarea Proeuropeană), este consacrată în întregime problemelor minorităţilor naţionale şi abordează colaborarea seculară şi viaţa în comun a cetăţenilor drept temelii ale unei societăţi sănătoase. Această revistă a fost înfiinţată  în anul 2007, cu scopul  ca prin intermediul cercetării temelor să abordeze, să promoveze şi să afirme cele mai înalte standarde europene în raport cu numeroasele comunităţi etnice din Banat şi Voivodina.

Centrul Euroregional a fondat în anul 2007 Charta „PRO FUTURO” („Pentru viitor”), care se conferă indivizilor, instituţiilor şi organizaţiilor de pe teritoriul Oraşului Panciova care au merite pentru avansarea multiculturalităţii, interculturalităţii şi multietnicităţii. Charta se decernează în fiecare an la 9 Mai – Ziua Europei. In Medias Res este singura organizaţie din Serbia care se ocupă cu păstrarea şi cultivarea culturii şi tradiţiei aromânilor ca parte a poporului român. Cu scopul promovării şi afirmării lor. Din anul 2007 s-a fondat Departamentul pentru păstrarea şi dezvoltarea culturii şi tradiţiei aromâne, care este unul dintre cele mai active departamente. El a organizat numeroase expoziţii de fotografii vechi care redau viaţa şi obiceiurile acestei comunităţi aproape dispărute din Serbia, dar care a lăsat urme profunde şi şi-a adus o contribuţie însemnată la dezvoltarea Balcanilor. Câteva dintre proiectele acestui departament au fost sprijinite şi de Oraşul Panciova, Secretariatul Provincial pentru Prescripţii, Administraţie şi Minorităţile Naţionale din Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Cultură din Voivodina iar unul dintre cele mai importante a fost Proiectul „Şi noi trăim în Voivodina”, finanţat de către Fondul pentru Dezvoltarea Sectorului Nonprofit din P.A. Voivodina şi care are drept scop adunarea contribuţiilor materiale şi nemateriale pentru publicarea cărţii şi a DVD-ului şi pentru organizarea expoziţiei „Aromânii din Banatul de Sud” ce a avut loc in 2009.

În cadrul Centrului Euroregional funcţionează şi Departamentul pentru dialogul intercultural al tinerilor, al cărui scop este să ajute tinerilor la încadrarea lor în crearea activităţilor culturale şi a altor activităţi creatoare, precum şi participarea lor la diferite ateliere, tabere internaţionale, seminarii şi întâlniri ale tinerilor şi în acţiuni bazate pe voluntarism.  Încă de la înfiinţarea sa, în cadrul Centrului „In Medias Res” funcţionează Departamentul pentru Dezvoltarea Relațiilor Interetnice.

În anul 2008 a fost fondată şi activitatea editorială şi, pe lângă deja amintita carte »Aromânii din Banatul de Sud«, a fost publicată traducerea în limba sârbă a romanului „Mona” de Eugenia Bălteanu, publicat în limba română la Editura „Libertatea” şi laureat cu Premiul „Cartea Anului”, decernat de Editura „Libertatea”. De asemenea, a fost publicat şi volumul de reportaje „Nomazii din Balcani” de Weiss şi Thompson, tradus din limba engleză și încă câteva cărți despre aromâni.

Începând din anul 2009, se organizeaza  „Atelierele de limba română și dialectul aromân cu elemente de cultură și civilizația”, cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni unde cetăţenii învaţă gratuit limba română şi dialectul aromân (trei grupe) proiect implementat în anul 2012 în Serbia de Răsărit, ca prima școală neformală românească în această zonă. Acest Atelier s-a implementat din toamna anului 2013 și în localitatea Glogoni unde au fost înscriși 30 de copii de vârstă școlară. Datorită acestui proiect câțiva copii care aparțin secției de recitatori au reușit să se plaseze în anul 2013 la întrecerile provinciale ale recitatorilor.

Centrul a participat activ la elaborarea Strategiei informării publice a Oraşului Panciova şi a Strategiei de dezvoltare culturală a Oraşului Panciova. De asemenea, a fost reprezentat printr-un membru în Consiliul pentru Relaţiile Interetnice al Oraşului Panciova, fiind membru şi în alte organisme formale şi neformale şi organizaţii de interes social. In Medias Res colaborează cu mai mulţi lucrători ştiinţifici, profesori universitari, instituţii ştiinţifice şi culturale, organizaţii nonguvernamentale similare, case informative… membri ai Centrului Euroregional sunt nume cunoscute ale ziaristicii din Banatul de Sud şi Voivodina, jurişti, economişti, lingvişti, politologi, etnologi, studenţi, cadre didactice, scriitori…, dar, înainte de toate, ei sunt entuziaşti care doresc să facă lucruri pozitive şi bune pentru mediul în care trăiesc și pentru comunitatea română căreia aparțin.

 

 

Clement Lupu